mỗi lần đăng ký 1 gói thôi, hết đăng ký tiếp mà, ko đăng ký liên tiếp đc đâu :) . viettel nó ko báo khi sắp hết dung lượng như mobi