Dạ em cũng thấy học được với giáo viên nước ngoài là môi trường cơ hội cho mình tập phản xạ và phát âm chuẩn, mình rất thích các thầy cô bên đó