Mình cũng gửi mail tối qua, vẫn chưa nhận đc reply.