Thì lại kiểu giống như bên TQ đó thôi, cấm 2 ông lớn để thằng khác phát triển và nhiều cái nữa