Mình thấy ILI luyện thi ielts tốt lắm đó bạn có thể liên hệ hỏi thông tin xem khi nào có lớp nếu học được với thầy Luke hoặc Larry hay thầy Nilson thì điểm ielts của bạn chắc chắn sẽ rất cao đó.