Hic nhìn giao diện thấy cũng pro nhĩ. có còn chân nào không cho mình tham gia với. Đang ngồi ngâm cứu cái socket mà chưa có cái gì thử nghiệm đây. Nếu còn thì pm nhé. thanks. nick - mail:...