Mình bị nghiện game nên ngồi chơi game trước màn hình máy tính suốt, mắt bị khô, mỏi mắt dã man, nhìn ra tường cứ hoa hết cả mắt. Có lần nhìn thấy thằng trong team cày rank đeo kính vàng ngồi từ sáng...