Nhìn cũng đẹp đấy bạn. Vậy project của bạn còn thiếu gì chưa làm xong?