cái giao diện này nhìn quen ghê, trước có thằng bạn làm game trúc xanh rùa vàng gì đó giao diện cũng vầy nè