Các bạn có 2 tài khoản facebook, skype, facebook messenger, 2 số điện thoại để sử dụng zalo, viber, v.v. trong khi chỉ có 1 app để đăng nhập cho 1 tài khoản. Nếu muốn đăng nhập và sử dụng cùng 1 lúc...