Bác Kền làm chuyện nầy hay quá.Cám ơn bác thật nhiều.


Một kỳ công !