Pinterest cho phép tạo 1 Pin mới với đầy đủ Title và Description như hình đính kèm https://prnt.sc/vm2qh0
12610

Nhưng nút bookmarklet của nó thì truyền tham số lại bị thiếu tham số title:

...