Các bạn cho mình hỏi nơi bán các thiết bị dùng setup bàn quay phim youtube như hình (quay đồ chơi, thức ăn...) và tên mấy thiết bị này:

Cái bàn, cái nền, cái đèn, cái cây gắn máy quay, 2 tấm che 2...