Theo em bác cứ dùng thằng này cho lành Wordfence Security — Plugin WordPress.
Còn cao cấp hơn thì mua bản tính phí, bác dùng hosting thì không phải nghĩ nhiều,còn Server thì tối ưu thêm nữa là ok