Mình chọn .MP4 sẽ cho ra chất lượng hình ảnh âm thanh tốt hơn.