ko vấn đề bác, em cấu hình tương tự bác nhưng nguồn huntkey 350w còn chiến đc nữa là