Em này có vẻ đc cơ mà giá mềm nhỉ. Sợ về VN lại bị đội giá lên :(