Chạy ngon lành bạn ơi. 350W thì bạn thêm 1 cái ổ cứng nữa vẫn cân tốt