Card không đòi hỏi cấp nguồn phụ thì vẫn chiến được, nhưng nói chung là cao hơn thì càng tốt, còn điều kiện ko có thì cứ chạy tạm cũng ổn