Mình đề xuất giới thiệu thermometer app (có thể tìm kiếm trên ch play với tên com+hd+thermometer)