Tìm kiếm:

Type: Posts; User: nino; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.21 giây.

  1. Hình như phải vô cmos bật cái vga onboard

    Hình như phải vô cmos bật cái vga onboard
  2. VGA làm việc thì nó sinh nhiệt, cái quạt hư thì...

    VGA làm việc thì nó sinh nhiệt, cái quạt hư thì thì nó sẽ nóng và đơ là chuyện bình thường.
    Đối với máy cũ, việc tháo VGA ra rồi gắn vô nó không lên nữa thì đó là chuyện bình thường...
    1. VGA hư....
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2