Nhìn mấy tấm ảnh để tìm điểm khác nhau thì thiệt là...hoa cả mắt! hic..