Rất khâm phục các bạn. Cầu mong mọi điều may mắn luôn đến với các bạn!