WP 10 khá mượt mà trên máy 512MB RAM, có thông báo trung tâm cũng tiện cho các app chat OTT, mạng xã hội. Đồng bộ hóa tài khoản MS với máy tính rất tiện. Mỗi tội phần mềm không nhiều đa dụng như IOS...