Hawk Host thì ngon rồi, nhưng chịu đc bao nhiêu online 1 lúc còn tùy thuộc vào mã nguồn trang web và tối ưu code.
Khuyến mại của Hawk Host ở đây nhé! ...