Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp cho các chủ đề liên quan đến nghệ thuật đều cần đến hàm lượng sáng tạo và thậm chí là phá cách nhiều hơn hẳn so với các lĩnh vực thông thường khác. Một...