Nếu dùng centos thì có thể dùng script Centminmod, nếu dùng Ubuntu, debian thì dùng script WordOps
Khuyên nên dùng WordOps, rất đơn giản và nhanh, dễ hiểu.
Mấy ông VN lúc đầu thì rất hồ hởi phát...