hack nó chả vậy đâu... kẹt phím hay kẹt chuột gì đó...
Cài thử win nếu không hết thay cái bàn phím coi sao