Tui đề nghị các bác mở thêm 1 topic đặc biệt "Ảnh tuyển chọn", mục đích là để chắt lọc lại một số ảnh đẹp, xuất sắc của các mem. Cũng là nơi để các mem có tâm huyết, có đam mê thể hiện mình, và cũng...