vCinema là ứng dụng xem lịch chiếu phim tại tất cả các rạp lớn trong cả nước. Ngoài ra các bạn có thể xem thông tin, hình ảnh phim, bình phim, tin tức điện ảnh, tin khuyến mại từ rạp lớn & rạp mini....