An toàn thì sao khi split(' ') mình loại bỏ các thành phần là rỗng ra.
Tránh trường hợp vô tình có 2 khoảng trắng kế bên :)

- - - Updated - - -

An toàn thì sao khi split(' ') mình loại bỏ các...