Những nguyên nhân thất bại của dự án ERP trên đều hợp lý và theo mình là số 1 & 3 quan trọng nhất. Tuy nhiên còn thiếu một nguyên nhân nữa là sự hỗ trợ và cam kết của đội ngũ lãnh đạo. Cam kết ở đây...