Thấy bây giờ sử dụng Odoo để làm ERP nhiều!
https://vinasupport.com/odoo-la-gi-huong-dan-cai-dat-odoo-tren-ubuntu-18-04/