muốn đọc 1 file text sau đó tách file text đó hiển thị từng phần lên textbox thi lam thế nào?
ví dụ file .txt có nội dung "dien dan dien tu tin học".sử dụng spit để hiển thi 5 chữ đó lên 5 textbox....