Thủ tục thành lập công ty như thế nào luôn là câu hỏi đầu tiên đặt ra cho mỗi chủ thể ngay từ khi có ý tưởng bắt đầu kinh doanh. Ngày nay, thủ tục thành lập công ty ngày càng được đơn giản hóa và có...