Nếu như bạn có nhu cầu tự làm website giống như benhvientinhoc. gì đó thì bạn phải biết làm website hoặc chí ích thì bạn cũng phải hiểu về website thì mới làm như nó được.

Còn bạn có cần làm...