Về công nghệ ảo hóa với Parallel Virtuozzo ở VN, chắc chỉ có pác VinaCIS là mở đường