Em mới học C, cơ bản thôi ạ.
Em đang giải bài tập, đề bài yêu cầu nhập 3 cạnh a,b,c số thực dương. Viết chương trình kiểm tra xem nó có phải là 3 cạnh của một tam giác không. Nếu đúng thì nó là tam...