m được bà chị giới thiệu cho cái trung tâm ili học cũng hay lắm ak,được cái trung tâm này học với gv nước ngoài hết ,lúc trước m cũng mất căn bản gây gắt lắm,bả giới thiệu qua đăng kí lớp cơ bản học...