Mình chọn cách học với giáo viên nước ngoài ở trung tâm tiếng Anh và đã có môi trường để mình thực hành và sửa lỗi của bản thân nhiều hơn. Lúc vô học còn ngại nhưng giờ mình đã thấy được sự tiến bộ....