Trên mạng có vài phần mềm tiếng anh cũng khá hay, luyện nghe, nói đọc viết,
vd như dolingo hoặc rosetta stone,...