Tìm kiếm:

Type: Posts; User: nguyendung2001; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.05 giây.

  1. Nếu đồng bộ với web thì giá phần mền không rẻ...

    Nếu đồng bộ với web thì giá phần mền không rẻ đâu. Với lại nó yêu cầu lập trình phải cực giỏi với lại phù hợp với người dùng. Tích hợp với website mà tích hợp cả với điện thoại và email thì quá là...
  2. Đợt trước em dùng thằng phần mềm sale perfect bên...

    Đợt trước em dùng thằng phần mềm sale perfect bên đây hỗ trợ cả quản lý kho. In phiếu bán hàng. Thống kê doanh số bán được. Bác nào dùng thử đi. Được dùng thử 2 tháng.
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2