Xin hỏi bác Digi,
Nếu tôi sử dụng VPS của DIGI thì tốc độ truy cập từ nước ngoài (Mỹ và UK) liệu có nhanh hơn ngồi tại VN và truy cập VPS Mỹ không?
Bác có thể PM một vài site đang dùng VPS của bác...