Như vậy là @superthin SEO khá tốt rôi.
Một bài văn không hiểu rõ là viết về tác hại của SEO hay cái gì mà nhiều người để ý tới thê là đã thành công rồi.
Cố gắng lên nhé.