Xin cho biết nếu tôi đăng ký VPS mới , ký hợp đồng 1 năm và thanh toán 3 tháng / lần thì có phải là tôi sẽ được discount 20% cho thanh toán lần đầu và 3 lần kế tiếp không ?