thì tùy người ta tìm, có người cũng search cho vui :D

mình cũng từng gặp phải nhiều từ khóa không giống ai :))