Em đăng kí Share Hosting gói DP-Personal 500 của Digipower đợt Digipower mở chi nhánh ở Hà Nội thì các anh ấy nói giá đó là áp dụng suốt đời mà. Có thể Share hosting giá rẻ thì Digipower mới có chính...