ttcn có vẻ làm tốt phết nhỉ:d hehe, dạo này đang cạnh tranh từ blackberry với bên mình, mệt quá!