Những từ khoá bó tay, em dịch thử xem:
Dit co cau pai => Độc cô cầu bại
BCS co gai rung => có gai rung :D
Do phan dai man hihn => độ phân giải màn hình

hài thật =))