Năm ngoái tui có đăng ký một gói hosting có kèm cái thẻ tăng gấp 4 lần băng thông, vì thế gói host của tôi có băng thông được tăng lên gấp 4 lần so với thông thường, nay gần tới ngày hết hạn rồi,...